Terug naar overzicht


Pruisisch Blerick, 1713-1794

Geplaatst op 16-04-2018
Geplaatst door MaikelvanVugt

Over de ruim tachtig jaren dat de heerlijkheid Blerick deel uitmaakte van het Koninkrijk Pruisen is bij de gemiddelde burger niet zoveel bekend gebleven terwijl het toch een boeiende periode is waarin niet alleen de grondslag wordt gelegd voor een gedegen (administratieve) bestuursvorm, maar ook zaken als openbare orde en veiligheid, volksgezondheid, armoedebestrijding en economische stimulering een belangrijke rol spelen.

  

Tijdens zijn lezing (powerpoint presentatie) brengt Jos Feller verslag uit van zijn onderzoek in de Blerickse archieven naar documenten die juist deze laatste aspecten illustreren. Het zijn de tientallen plakkaten, edicten en missiven die de Pruisische overheid vanuit Berlijn, Duisburg, Wesel en Geldern naar het Land en Ambt van Kessel, en dus ook naar Blerick stuurt.

We maken kennis met verordeningen inzake jacht op dieven en vagebonden, verbod op drinkgelagen, aanplant van vruchtbomen, voorkoming en bestrijding van pest en hoornziekte, breedte van doorgangswegen, over de grens zetten van joden en zigeuners, verbod op strodaken en het stimuleren van handel en ambacht.

Tenslotte stellen wij ons de vraag: Waarom zijn deze tachtig jaren zo in de vergetelheid geraakt, en juist in dit gebied dat bij Berlijnse ambtenaren bekend stond als Preussisch West-Siberien.?

Deze lezing vindt op woensdagavond 2 mei om 19:30u plaats in Activiteitencentrum "Zalzershoaf", Zalzerskampweg 64 in Hout-Blerick