Terug naar overzicht


Heemkundekring in de steigers

Geplaatst op 21-12-2015
Geplaatst door titven

Iërste beejeinkôms 10-12-2015 in de trouwzaal van ’t Raodhoës in Bliërick. 

 

Om 20:00 uur heette Joep Dückers de 17 belangstellenden van harte welkom voor een bijzondere gebeurtenis: ‘de aftrap van een heemkundekring Boekend, Hout-Blerick en Blerick’. Verder waren 12 belangstellenden met redenen verhinderd, waarmee ‘we’ de dertig al bijna gehaald hebben. Er stonden drie punten op de agenda:

 • Presentatie ‘Vergaete meules male gen mael’ van Jan Titulaer. Een inleiding hoe sterk de verbondenheid van een familiegeschiedenis met heemkunde kan zijn. Hoe belangrijk het is om het verleden te conserveren en uit te dragen. 
 • Rondje langs alle aanwezigen. Waarbij iedereen zijn eigen verhaal vertelde, zijn / haar eigen motivatie voor een op te richten Heemkundekring. Al snel bleek hoe gemêleerd het gezelschap was, en hoe breed we tegen heemkunde aan moeten kijken. Het werd een boeiend betoog uit 17 monden, een korte en zeker niet volledige samenvatting:
 1. Behoud van oude boerderijen en de sociaal culturele erfgoed daar omheen;
 2. Bereidheid de geschiedenis (en overgang) van land- naar tuinbouw vast te leggen in onze kring;
 3. Mensen verzamelen in hun eigen persoonlijke archief hun familie- en omgevingsgeschiedenis;
 4. De Historische Werkgroep staat op het punt opgeheven te worden. Het omvangrijke werk wordt geïnventariseerd en overgedragen (Stadsarchief);
 5. De ontelbare publicaties in boeken, tijdschriften, kranten etc.. Hoe belangrijk ook dit te inventariseren en inzage in te geven;
 6. Er worden nu al (historische) rondleidingen verzorgd en lessen gegeven op twee Blerickse scholen in groep acht;
 7. Het taalkundige aspect van het oude Bliëricks, het bewaren, verklaren en uitdragen;
 8. Belangstelling voor de numismatiek (munten), hoe mooi zou het zijn een publicatie van alle in onze regio gevonden oude munten met hun eigen verhaal daarbij;
 9. Er is interesse in de toponiemen en verklaring van de straatnamen;
 10. Een stukje begrijpelijk eigenbelang, zoeken naar de eigen familiegeschiedenis;
 11. Inzet van computer en digitalisering bij b.v. alle historische landkaarten;
 12. Opstarten van een Re-enactmentgroep. Er werd gewezen op de prachtige wand in de trouwzaal met op de achtergrond zicht op de vesting Venlo. Met op de voorgrond infanteristen uit de tijd 1830-1839.
 • Na een korte pauze werden de eerste spijkers met koppen geslagen. Er werd een stuurgroep van zes personen geformeerd die de komende twee maanden met de volgende opdracht op pad gaat:
  • Het structureren van de wensen, interesses en belangstelling. Een eerste grove concept werd na enige discussie uitgesproken.
  • Het zoeken naar een geschikte (werk)locatie. Dit kan zijn een vast inloophuis of roulerend Boekend, Hout-Blerick en Blerick.
  • Afstemming (info inwinnen) bij Heemkundeverenigingen in het Limburgse.

·        De volgende bijeenkomst van de stuurgroep is 4 januari 2016!