Terug naar overzicht


Iërste stuurgroep beejeinkôms

Geplaatst op 13-01-2016
Geplaatst door titven

Op 4 januwarie kwaam de Stuurgroep veur ut iërs beejein, Riet Fleuren waas ôs gasvrouw en we hadde ut allermoëijste oëtzich op ut hert van Bliërick.

 

Met dank aan onze gastvrouw opende Joep Dückers deze eerste bijeenkomst. Uitdrukkelijk werd nog eens uitgesproken dat we erover waken dat de Heemkundekring de gehele regio bestrijkt van Hout-Blerick, de Boekend en Blerick. Volgende agendapunten werden bediscussieerd:

 

1. Doelstelling

De Heemkundekring Boekend - Blerick en Hout-Blerick bevordert de belangstelling, vergroot de kennis en verkleint de afstand voor historisch relevante zaken, waaronder ook landschap en natuur, van vroeger en nu voor de Boekendse, Hout-Blerickse en Blerickse regio. 

 

2. Hoe doen we dat

 1. Het verzamelen, verwerven en beheren van goederen, boeken, naslagwerken, bronnen en archivalia, alles van historische betekenis; 
 2. Inspanningen te leveren voor het behoud van gebouwen en andere zaken die als monument of als karakteristiek en/of historisch relevant hiervoor in aanmerking komen. 
 3. Het zo breed mogelijk publiceren, uitdragen en communiceren van die historisch relevante zaken (lezingen, lessen, artikelen etc.)

 

3. Struktuur van de Heemkundekring

is georganiseerd in werkgroepen, gedragen door de belangstelling van de leden en de lokale interesses:

 1. Streekgeschiedenis (Fort St.Michiel, Blariacum etc.)
 2. Familiegeschiedenis (genealogie, bidprentjes, etc.) 
 3. Foto en film (Bliërick vruueger en noow) 
 4. Tradities (verenigingen, b.v. Schutterij) 
 5. Monumenten (i.o.m.Vereniging Kruisen en Kapellen, Open Monumenten etc.) 
 6. (ad hoc) Specifieke onderwerpen; en het

 

Bestuur, dat de werkgroepen coördineert, faciliteert en stimuleert bij hun: 

 • Studie 
 • Archiefonderzoek 
 • Publikaties 
 • Lezingen 
 • Exposities  

 

4. Statuten / Bestuursverkiezing

Wordt de Heemkundekring een Stichting of een Vereniging? Vanwege het feit dat binnen eenvereniging de leden aan zet zijn, en bepalend zijn, wordt voor deze vorm gekozen. We halen informatie bij regionale Heemkundekringen, en bereiden de statuten voor. En checken de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling).  De stuurgroep blijft aan totdat in de eerste ledenvergadering het bestuur wordt gekozen.

5. Locatie : 

het is belangrijk dat onze activiteiten rouleren tussen Boekend - Blerick en Hout-Blerick. De volgende ledenbijeenkomst staat gepland in Hout-Blerick (25 februari 2016 om 20.00 uur: Zalzershaof, Zalzerskampweg 64, 5926 PL Hout-Blerick). Verder wordt er geïnventariseerd:

 • onze vaste vergaderlocatie voor bestuur en werkgroepen (Raodhoës, Koetshuis Pastorie, of andere alternatieven);
 • een makkelijk toegankelijke ruimte voor het stallen, archiveren van ons ‘materiaal’(bibliotheek);

 

6. Volgende activiteiten:

2de bijeenkomst stuurgroep is 28 januari 2016 om 19:30 uur in ‘ut Raodhoës’, op de agenda staan:

 1. Beleidsplan komende drie jaar
 2. Statuten / Huishoudelijk Reglement 
 3. Voorbereiding 2de bijeenkomst ‘belangstellenden’ , met 
  1. een tweede interessante lezing!!, en de vraag aan
  2.  alle ‘belangstellenden’ om na te denken over hun persoonlijk actieve / passieve bijdrage binnen onze Heemkundekring.

 

 1. Wat verder ter tafel kwam:
 • we zijn gestart met een inventarisatie van alle bekende pubikaties Boekend - Blerick en Hout-Blerick. Vraag aan de stuurgroepleden hun lijstjes aan te leveren;
 • Er is een voorlopige eenvoudige website ter algemene informatiehttp://heemkundeblerick.blogspot.nl/ ; er wordt nagedacht over opzet (struktuur, server etc.) voor een definitieve website.
 • Voorlopige publikaties kunnen via de Blerickse Krant.
 • We zoeken een (voorlopige) ambtelijk secretaris.

 

Om 22:15 uur sluit Joep de vergadering! Het is nog wat aftasten, maar de eerste contouren, van wat iets moois kan worden, worden zichtbaar.


Opmerkingen en ideeën zijn altijd welkom!!