Terug naar overzicht


Het gezicht van de Boekend

Geplaatst op 23-03-2016
Geplaatst door MaikelvanVugt

Op donderdag 24 maart as vindt de 3de bijeenkomst plaats van de heemkundekring Blariacum  in gemeenschapshuis “Boostenhof”, Heymansstraat  125 5927NP  in de Boekend. Aanvang 19.30 uur.

“Het gezicht van de Boekend”  Inleider  Chrit Klerken

In deze inleiding wordt een beeld geschetst van de ontwikkeling van dit dorp in de laatste zeven eeuwen. Veel aandacht zal worden besteed aan de invloed die het landschap hierop heeft gehad.

Aan de  west- en de noordkant werd en wordt de Boekend begrensd door het Koelbroek. Daarachter lag  een uitgestrekt heidelandschap. Pas in de loop van de negentiende eeuw werd begonnen met de ontginning van dit gebied, dat toen nog doorliep tot Sevenum, Grubbenvorst en Maasbree.

De vroegste landbouw vond plaats in het Blerickse Veld, een gebied van ca. 300 ha (1,5 km x  2 km) tussen de kernen Blerick, Hout-Blerick en de Boekend. Hier werden nooit woningen of schuren gebouwd. De boerderijen lagen aan de rand van het Veld. De oudste  boerderijnamen in de Boekend zijn Reray (1270), Boerlo, Dycker en Boekenderhof (1369), Kockerse (1376) en Egelbos (1441).

De eerste ingreep in dit gebied was het graven van de,  nooit voltooide, Noordervaart in de Franse tijd.  Rond 1865 werd begonnen met de aanleg van de spoorlijn Venlo –Eindhoven .  Het einde van het Blerickse Veld begon na de Tweede Wereldoorlog. De woonwijken Hazenkamp, Vastenavondkamp ,  Vossener, St. Annakamp en Klingerberg slokten het grootste gedeelte van het Blerickse Veld op.  De autowegen A-67 en A-73 hadden  zoveel grond nodig dat er van het Veld niets meer overbleef. Bovendien werd een groot gedeelte van de Boekend afgesneden van het centrum.

Aan de hand van kaartmateriaal van 1804 tot heden zal deze ontwikkeling worden toegelicht.

Na de pauze zal een bijzonder onderwerp aan de orde komen: De bijnamen of aliasnamen in de Boekend. Thei van Thiesse heet Coenen;  zijn buurman Sjeng van Pauwe “schrief zich” Gubbels.  Toeën van Kelkes was een broer van Baer van Lewie; Egelbos Wiel een broer van Booster Sjeng.

Hoe zijn deze benamingen ontstaan en wanneer? Worden ze nog wel gebruikt?

Aan de hand van enkele schema’s zal een en ander worden toegelicht door de inleider, die nu weer even Chriet van Koeëpen Tinus heet. Hij is geboren en getogen in de Boekend, maar woont al vanaf 1964 in Blerick. Hij houdt zich al tientallen jaren bezig met de geschiedenis van Blerick en de Blerickse families.

De heemkundekring organiseert,ondersteunt en stimuleert samen met hun leden initiatieven die komen vanuit de leden zelf. Iedereen  die geïnteresserd is in de streekgeschiedenis van Blerick,Boekend en Hout-Blerick nodigen wij uit, is welkom bij de Heemkundekring Blariacum. Maar  je hoeft niet perse lid te worden om deze avond te bezoeken, ook jullie belangstelling stellen we zeer op prijs .

Vrienden en bekenden zijn van harte welkom !!!