Terug naar overzicht


”Ut Bliëricks van vruuger” door Frens Bakker

Geplaatst op 16-01-2017
Geplaatst door MaikelvanVugt

Het Blericks (Blieriks) is het dialect van Hout-Blerick, De Boekend en eertijds ook van Blerick-Dorp. Omdat Blerick-Dorp zo dicht bij 'de stad' ligt, heeft het als eerste de druk van het nabijgelegen Venloos ervaren. Zoals zo vaak het geval is met dialecten, deelt ook het Blericks veel klanken en woorden met zijn buurdialecten. Waarschijnlijk zijn er geen (of nauwelijks) 'typisch' Blerickse woorden; elk woord of elk(e) woord(vorm) komt altijd wel in minstens een van de buurdialecten voor. Maar met name met het Venloos zijn er opvallende verschillen. En juist omdat het vooral onder druk staat van dat Venloos, vergelijken we het Blericks vooral met dat stadsdialect. En anders dan Venlonaren denken, is het juist het Venloos dat in de streek uit de toon valt, niet zijn buurdialecten. Ook het Blericks past beter in zijn omgeving dat het Venloos. Maar voor we over het Blericks (en het Venloos beginnen), kijken we eerst naar de reden waarom onze dialecten betrekkelijk sterk van het Nederlands afwijken en waarom er in onze streken zoveel meer streektaal wordt gesproken dan in alle andere provincies van Nederland.

 Deze avond is toegankelijk voor leden en belangstellenden