Beeldbank


Welkom op onze Beeldbank!
Heb je nog ergens foto's liggen die van cultuurhistorisch belang zijn voor Blerick, Hout-Blerick of de Boekend?
Wij willen ze niet hebben, maar graag inscannen en opnemen in onze beeldbank. Uiteraard vermelden we (indien bekend) de bron, en zoeken we naar het verhaal achter de foto.

Deze collectie is verkregen door o.a. eigen vervaardiging en schenkingen van particulieren of instellingen en is met de grootst mogelijk zorg gedigitaliseerd, beschreven en gepresenteerd.
Heemkundekring Blariacum heeft in redelijkheid getracht alle maatregelen te treffen om geen inbreuk te doen op het auteurs- of beeldrecht van individuele fotografen, bedrijven of instellingen en bestaande rechten te respecteren.
Als Heemkundekring Blariacum abusievelijk het auteursrecht of andere rechten heeft geschonden, wordt U verzocht ons daarover per brief of e-mail (info@heemkundekringblariacum.nl) te informeren onder vermelding van het betrokken identificatienummer zodat we deze fout kunnen corrigeren.
Het getoonde beeldmateriaal mag niet zonder toestemming van Heemkundekring Blariacum worden gebruikt voor commerciële toepassingen.

Zoek je een specifieke foto? Er zijn verschillende mogelijkheden:


Rubriek: