Lijst boeken


Aantal gevonden foto's : 162   (van: 162)

1.Database nr.: 00000013
Blerickclopedie

De Blerickclopedie doet recht aan de historie van Blerick, die immers tot 1945 deels onafhankelijk van die van Venlo verliep. Het is een encyclopedie met een eigen karakter geworden, waarin aandacht wordt geschonken aan honderden onderwerpen uit Blerick, Hout-Blerick en Boekend.

De Blerickse encyclopedie wil een breed publiek op een prettige manier informeren en is geschreven voor iedereen die belangstelling heeft voor allerlei zaken uit Blericks heden en verleden. De Blerickclopedie en de Venloclopedie sluiten perfect op elkaar aan en vormen samen één compleet en waardevol naslagwerk over de gemeente Venlo.


2.Database nr.: 00000018
Leven in oorlog, Blerick 1940 - 1945

Dit boek beschrijft het leven tijdens de oorlog in Blerick.


3.Database nr.: 00000019
De eerste dertig voorouders van Arno Coopmans

LTG 2008-1


4.Database nr.: 00000020
Het testament van Anna Sanders

LTG 2010-1


5.Database nr.: 00000021
Kwartierstaat Berden - Jacobs

LTG 2011-4


6.Database nr.: 00000022
Een bijzondere huwelijksketting

NGV Land van Cuijk en Ravenstein, 2015- ?


7.Database nr.: 00000023
Kwartierstaat Klercken - Keunen

Werkboek Limburgse Kwartierstaten I, 1984


8.Database nr.: 00000024
Kwartierstaat Klerken - Hermans

Limburgs Kwartierstatenboek 1998


9.Database nr.: 00000025
Parenteel Verheijen

LTG (Limburgs Tijdschrift voor Genealogie), 1991-1


10.Database nr.: 00000026
Van Joannes Clercken tot Jan Klerken. Geschiedenis van een Blerickse familie,1980

 Van Joannes Clercken tot Jan Klerken. Geschiedenis van een Blerickse familie,1980


11.Database nr.: 00000027
Genealogie Hillen. Tak Blerick

 Genealogie Hillen. Tak Blerick


12.Database nr.: 00000028
Kwartierstaat van de kinderen Mertens - Kessels

 Kwartierstaat van de kinderen Mertens - Kessels


13.Database nr.: 00000029
De Blerickse familie Janssen in gen Ael

LTG 1996-3,4; 1997-1


14.Database nr.: 00000030
Kwartierstaat Grubben - Gijsen

Werkboek Limburgse Kwartierstaten II, 1990


15.Database nr.: 00000031
Genealogie van het geslacht Titulaer

Blerick 1985; 309 blz.


16.Database nr.: 00000032
Historiek van de familie Titulaer

Baarlo 2012; 132 blz.


17.Database nr.: 00000033
Houba

Nederland's Patriciaat 1978/'79


18.Database nr.: 00000034
Blerick in het jaar 1610

LTG 1992-4


19.Database nr.: 00000035
Welles. Een Blerickse familie

Gens Nostra 1979, 4-6


20.Database nr.: 00000036
De zusjes Sanders en hun verdere familieleden

LTG 1997-3


21.Database nr.: 00000037
Nazaten van Nicolaas Dreesen genaamd Driessen & Drissen

 Nazaten van Nicolaas Dreesen genaamd Driessen & Drissen


22.Database nr.: 00000038
Godfried. Geschiedenis van de familie Peeters

 Godfried. Geschiedenis van de familie Peeters


23.Database nr.: 00000039
Het nageslacht van Arnoldus van Soest en Anna Coopmans

Deurne 1983


24.Database nr.: 00000040
Vernoemingen in het Land van Kessel

LTG 1994-3


25.Database nr.: 00000041
Genealogie van de familie Janssen van 1660 - 1993, 1993

 Genealogie van de familie Janssen van 1660 - 1993, 1993


26.Database nr.: 00000042
Romeinse vondsten in Blerick

De opgravingen vinden plaats tijdens opnames van het nieuwe L1 televisieprogramma Expeditie Limburg.


27.Database nr.: 00000043
Bijzondere archeologische vondst in Blerick (2011)

Een bijzondere archeologische vondst in het Limburgse Blerick. Op de plek waar het nieuwe stadion van VVV Venlo moet verrijzen, werd een zogenoemde Merovingische hutkom gevonden. De vondst stamt uit de vijfde eeuw.


28.Database nr.: 00000044
Blariacum staat vermeld op de Peutinger kaart (Tabula Peutingeriana)

Op de route Atuaca (Tongeren) - Noviomagi (Nijmegen) vermeldt de kaart tussen Catualium (Heel) en Ceuclum (Cuijk) de plaats Blariaco.


29.Database nr.: 00000045
Blariacum, een Romeins legerkamp

Waarschijnlijk het huidige (Hout-)Blerick in Nederlands Limburg, was een Romeins legerkamp in de provincie Neder-Germanië.


30.Database nr.: 00000046
Bodemonderzoek Bergmanshofweg Hout-Blerick

Archeologisch Bureau- en verkennend Booronderzoek


31.Database nr.: 00000047
Een grafveld uit de vroege ijzertijd aan de Helmusweg (Hout-Blerick)

 Een grafveld uit de vroege ijzertijd aan de Helmusweg (Hout-Blerick)


32.Database nr.: 00000048
Het kazerneterrein van boven bekeken

webpagina van Cultuurhistorisch Venlo; Gemeente Venlo - Afdeling Ruimte en Economie - Cluster Monumenten en Archeologie


33.Database nr.: 00000049
Kampementen van prehistorische jagers

Kampementen van prehistorische jagers en verzamelaars langs een Laat-Glaciale Maasmeander in Blerick-Koelbroek (blz.15-40)


34.Database nr.: 00000050
Kazernekwartier, Blerick (gemeente Venlo)

Een cultuurhistorische inventarisatie; rapport 2990


35.Database nr.: 00000051
Militaire vondsten 17e tot de 19e eeuw

Bij het gecombineerde archeologisch- en explosieven-onderzoek is vorige week een deel van de fundering van het Kruitmagazijn van fort Sint Michiel gevonden. Daarbij zijn de nodige voorwerpen gevonden van militairen die in de vesting gelegerd waren.


36.Database nr.: 00000052
Romeins Blariacum

een prachtige website met goede informatie, die niet (meer) wordt bijgehouden.


37.Database nr.: 00000053
Romeins graf in Blerick gevonden (21.10.2005)

Bij archeologische opgravingen in Blerick is een Romeins graf met een urn met crematieresten uit vermoedelijk de vierde eeuw gevonden. De precieze datering van het graf, en of de resten van een man of vrouw zijn, wordt nog onderzocht. De opgravingen, voorafgaand aan de bouw van een nieuw gemeenschapshuis, hebben verder resten van een grote middeleeuwse boerderij en van een enorme greppel uit de 18de eeuw opgeleverd. De greppel is 6 meter breed en 3 meter diep. Stadsarcheoloog Dolmans vermoedt dat het om een afwateringsgreppel gaat. Onderzoek in de stadsrekeningen kan wellicht aantonen waarvoor de greppel heeft gediend. Het terrein waarop De Staay moet verrijzen wordt nu voor bouw vrij gegeven.


38.Database nr.: 00000054
Romeinse weg gevonden in Grubbenvorst.

Archeologen hebben bij opgravingen in Grubbenvorst een brede weg met keien gevonden, tussen de Maas en de autoweg A67 in het buurtschap Raaieind.


39.Database nr.: 00000055
Siberische seizoensarbeiders

 Siberische seizoensarbeiders


40.Database nr.: 00000056
Venlo's verleden: een cultuurhistorische verkenning van Hout-Blerick

 Venlo's verleden: een cultuurhistorische verkenning van Hout-Blerick


41.Database nr.: 00000057
De verwoeste kerken van Limburg, 1946

 De verwoeste kerken van Limburg, 1946


42.Database nr.: 00000058
Pronkstukken Venlo 650 jaar (Aurus van Nero)

De aureus van Nero werd gevonden in Blerick-de Staay. Op de voorzijde staat de beeltenis van Nero omgeven door het randschrift Divus Claudius Augustus (de vergoddelijkte keizer Claudius). De keerzijde laat Iuppiter Custos zien, wiens verering samenhing met de ontdekking van de samenzwering van de politicus Piso tegen Nero in april 65. Onder de veroordeelden, die als straf zelfmoord kregen opgelegd, bevond zich ook de filosoof en opvoeder van Nero, Seneca. De aureus werd in Rome geslagen tot 68 toen Nero zelfmoord pleegde. Van de Staay zijn verder geen Romeinse vondsten bekend. Bewoning uit deze periode treft men aan in de binnenstad van Venlo en op verschillende plaatsen ten noorden en westen van Blerick, te weten Groot-Boller, Heierhoeve en Boekend. (zie A.A.J.J. van Pinxteren e.a., Pronkstukken Venlo 650 jaar stad, Venlo 1993, 35-39)


43.Database nr.: 00000059
Venlo Blerick-centrumplan

Bureau- en inventariserend veldonderzoek - Amersfoort : ADC ArcheoProjecten, cop. 2005. - 20 p. : ill. ; 30 cm. - (ADC rapport ; 353) Onderzoek uitgevoerd door ADC ArcheoProjecten in opdracht van de gemeente Venlo. - Met lit. opg. ISBN 90-5874-341-1


44.Database nr.: 00000060
Fysische geografie van Nederland (2008)

Landschap in delen. Overzicht van de geofactoren. Assen.


45.Database nr.: 00000061
Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek (2010)

Karterend booronderzoek. Daelweg te Blerick gemeente Venlo. Synthegra Rapport S100288. Doetinchem.


46.Database nr.: 00000062
Een roversnest in de Boekend

Boekenderbelang Allerlei


47.Database nr.: 00000063
Hij was een smokkelaar

NGV Land van Cuijk en Ravenstein, 2015 nr. 69


48.Database nr.: 00000064
Mulo/Mavo Maria Regina Blerick, 1925 - 1985, 1985

Mulo/Mavo Maria Regina Blerick, 1925 - 1985, 1985


49.Database nr.: 00000065
Straatnamen in Blerick,24 afl.

Kontaktblad St.Lambertus dec. 1993 - apr. 2009


50.Database nr.: 00000066
Geofysisch onderzoek Frederik Hendrik Kazerne Venlo (2008)

Archeo GT Fronline rapport. Harfsen


51.Database nr.: 00000067
Een archeologische verwachtings- en beleidsadvieskaart (2007)

Gemeente Venlo. RAAP rapport 1473. Amsterdam.


52.Database nr.: 00000068
Wegkruisen en veldkapellen in Venlo en Blerick

 Wegkruisen en veldkapellen in Venlo en Blerick


53.Database nr.: 00000069
De toponymie van Blerick, doctoraalscriptie 1966

 De toponymie van Blerick, doctoraalscriptie 1966


54.Database nr.: 00000070
De monumenten van Venlo en Blerick (1975)

t.g.v. Monumentenjaar; ISBN 90-62-16-051-8


55.Database nr.: 00000071
't is toch vur de Fomfaar, 2002

 't is toch vur de Fomfaar, 2002


56.Database nr.: 00000072
Van Boekhorst tot Boekend, 1982

Van Boekhorst tot Boekend, 1982


57.Database nr.: 00000073
Frens Bakker: 'nne cursus schrieve van de taal van Blierick, 1999

 Frens Bakker: 'nne cursus schrieve van de taal van Blierick, 1999


58.Database nr.: 00000074
Het Blericks dialect

Venloos Woordenboek, 1993

 


59.Database nr.: 00000075
't Blieriks van vruujer, 1995

 't Blièriks van vruujer


60.Database nr.: 00000076
St.Josephparochie Hout-Blerick 50 jaar (1934-1984)

Geschiedenis en foto's


61.Database nr.: 00000077
Geschiedkundige beschrijving van het aloude kerspel Blerick (1870)

LGOG 1870 - blz.233-332; Publications de la Société Historique et Archéologique dans la Duché de Limbourg (Tome VII).


62.Database nr.: 00000078
How the West was won. 50 jaar Blariacumcollege 1958-2008, 2008

How the West was won. 50 jaar Blariacumcollege 1958-2008, 2008


63.Database nr.: 00000079
Blariacum Blerke Blerick, 1978

Blariacum Blerke Blerick, 1978


64.Database nr.: 00000080
Blerick in grootmoeders tijd, 1995

 Blerick in grootmoeders tijd, 1995


65.Database nr.: 00000081
Blerick in oude ansichten, 1983

 Blerick in oude ansichten, 1983


66.Database nr.: 00000082
Blerke, een gouden buurtgeschiedenis, 1982

48 pag. met veel foto's en beperkte tekst Baarlosestraat e.o.


67.Database nr.: 00000083
Hout - Blerick

 Hout - Blerick


68.Database nr.: 00000084
Lewie Verheije vertelt...

 Lewie Verheije vertelt...


69.Database nr.: 00000085
Vastelaovend in Bliërick (okt 1981)

Carnavalsviering van achter de schermen tot in de straten van Blerick


70.Database nr.: 00000086
Blariacum - Blerke - Blerick

Geschiedenis in woord en beeld (1978)


71.Database nr.: 00000087
Blerick in beelden, van dorp tot stadsdeel (1940-1990)

Foto's met tekst


72.Database nr.: 00000088
Archeologisch onderzoek aan de Boulevard Hazenkamp te Blerick

Amersfoort : ADC ArcheoProjecten, cop. 2004. - 8 p. : ill. ; 30 cm. - (ADC Rapport ; 247) Omslagtitel: Blerick Boulevard Hazenkamp IVO. - In opdracht van: Antares Projecten. - Met lit. opg. ISBN 90-5874-236-9


73.Database nr.: 00000089
Botanisch onderzoek aan een vroegmiddeleeuwse vindplaats in Blerick (2005)

BIAX Rapport 136, Zaandam.


74.Database nr.: 00000090
Op zoek naar Fort St. Michiel en het Romeinse Blariacum (2009)

Een Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek in de vorm van een karterend booronderzoek en proefsleuven op het Kazernetrrein in Venlo Blerick. ADC rapport 1585. Amersfoort.


75.Database nr.: 00000091
Project Zandmaas, deelgebied Venlo, Hout-Blerick

Een Aanvullende Archeologische Inventarisatie (AAI), RAAP-rapport 458.


76.Database nr.: 00000092
Blerick, Een Pleysantig Huys (1979)

Geschiedenis pastorie


77.Database nr.: 00000093
Friezen in Venlo (1994)

Archeologisch onderzoek van een Romeinse nederzetting te Blerick, gemeente Venlo. Archeologie in Limburg 60, 30-32; fig.2 voor waarschijnlijk2e-eeuwse exemplaren uit Blerick, die klaarblijkelijk aan noordelijke immigranten toebehoorden.clip_image015


78.Database nr.: 00000094
Tussen Rome en Gelre

Een archeologische verkenning van middeleeuws Venlo en Blerick: Stichting Archeologisch Onderzoek Venlo, cop. 1995. - 48 p. : ill. ; 30 cm. - (Publikaties van de Stichting Archeologisch Onderzoek Venlo) ISBN 90-802359-1-1


79.Database nr.: 00000095
Twee elfde-eeuwse boerderijplattegronden in Blerick (1992)

Archeologie in Limburg 51, 73-76.


80.Database nr.: 00000096
Twee elfde-eeuwse boerderijplattegronden in Blerick (1992)

In: Stoepker, H., 1992: Archeologische Kroniek van Limburg over 1991, Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg 128, 247-248.


81.Database nr.: 00000097
Plaatsen in de gemeente Blerick etc.

Waar vóór-geschiedkundige, Germaansche en Romeinsche voorwerpen zijn gevonden. Jaarboek van het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap (Volume 19 - 1882, blz.451-462)


82.Database nr.: 00000098
Monumenten in Venlo en Blerick (1993)

Gemeentelijke Monumentencommissie


83.Database nr.: 00000099
Geschiedenis van Blerick

 Geschiedenis van Blerick


84.Database nr.: 00000100
100 jaar Van Enckevort Groothandel BV, 2000

100 jaar Van Enckevort Groothandel BV, 2000


85.Database nr.: 00000101
Alphons Rats. Architect te Blerick van 1928 tot 1938

Buun 2009


86.Database nr.: 00000102
Architect Jacq. L. Grubben, veelzijdig en productief

Buun 2000


87.Database nr.: 00000103
Blerickse bierbrouwerijen

De Buun 1995-4


88.Database nr.: 00000104
Blerickse straatnamen

Buun 2004


89.Database nr.: 00000105
Blerickse zouaven

De Buun 1995-3


90.Database nr.: 00000106
Brand, brand!

De Buun 1997-4


91.Database nr.: 00000107
De Blerickse kermis

De Buun 1995-2


92.Database nr.: 00000108
De Blerickse windmolens

De Buun 1998-3/4


93.Database nr.: 00000109
De dag dat mijn vader huilde

Buun 2010


94.Database nr.: 00000110
De eerste Blerickse ijzergieterij

De Buun 1993-1


95.Database nr.: 00000111
De eerstvolgende halte is station Blerick

Buun 2005


96.Database nr.: 00000112
De geloftekerk van Sint-Antonius van Padua te Blerick

De Buun 1994-1


97.Database nr.: 00000113
De Hout-Blerickse watermolen

De Buun 1997-1


98.Database nr.: 00000114
De oude Blerickse Lambertuskerk

De Buun 1997-2


99.Database nr.: 00000115
De Zusters van de Laan

Buun 2002


100.Database nr.: 00000116
Een halfman op Hoverhof

De Buun 1994-4


101.Database nr.: 00000117
Een levende parochie (aug.2000)

100 jaar Antoniusparochie; ISBN 90-805881-1-3


102.Database nr.: 00000118
Een levende parochie. 100 jaar Antoniusparochie Blerick, 2000

Een levende parochie. 100 jaar Antoniusparochie Blerick, 2000


103.Database nr.: 00000119
Een merkwaardig jubelfeest

De Buun 1993-1


104.Database nr.: 00000120
Jónges van de Maas

Buun 2007


105.Database nr.: 00000121
Oorlogsschade in Blerick

De Buun 1995-3


106.Database nr.: 00000122
Sur Meuse, van herberg tot bruin café, 1996

Geschiedenis en foto's


107.Database nr.: 00000123
Van Pope naar Belden

De Buun 1996-1


108.Database nr.: 00000124
Vijftig jaar Hockey Club Blerick in vogelvlucht

De Buun 1996-3


109.Database nr.: 00000125
Volkshuis Sint-Lambertus te Blerick

De Buun 1996-4


110.Database nr.: 00000126
Woningstichting "Excelsior" Blerick

De Buun 1998-2


111.Database nr.: 00000127
En toen ging de schoolbel, 1991

Vier eeuwen lager onderwijs in Blerick (maart 1991); ISBN 90-6216-365-3


112.Database nr.: 00000128
Van Paol 70 wies de Wiènkelder, 2004

Interviews met Blerickenaren; ISBN 90-77579-05-2


113.Database nr.: 00000129
Het gezicht van de Boekend, 2009

 Het gezicht van de Boekend, 2009


114.Database nr.: 00000130
Olympia Blerick, een eeuw in beweging, 2003

Geschiedenis en foto's; ISBN 90-805881-2-1


115.Database nr.: 00000131
Oorlog op de Boos

Boekenderbelang Allerlei


116.Database nr.: 00000132
En de boer, hij ploegt voort, 1991

 En de boer, hij ploegt voort, 1991


117.Database nr.: 00000133
50 jaar St.-Josephparochie Hout-Blerick, 1984

 50 jaar St.-Josephparochie Hout-Blerick, 1984


118.Database nr.: 00000134
De Romeinse weg op de westoever van de Maas (2011).

Van Ittervoort tot Geysteren. Provincie Limburg; archeologische vooronderzoek: een bureauonderzoek, verwachtingskaart en Plan van Aanpak. RAAP rapport 2090. Weesp.


119.Database nr.: 00000135
Plangebied Rutgerusgang te Blerick (2004)

Archeologisch vooronderzoek. RAAP-Notitie 903. Amsterdam.


120.Database nr.: 00000136
Monumenten in Venlo en Blerick, 1993

Monumenten in Venlo en Blerick, 1993


121.Database nr.: 00000137
De Kessels tynslegger van Blerick 1441-1515, 1996

Tekst en microfiche; ISBN 90-802392-2-5


122.Database nr.: 00000138
Het gezicht van de Boekend

ISBN : 978-90-814000-1-5; In dit boek is in acht hoofdstukken, de ontwikkeling en de groei van de Boekend beschreven vanaf ongeveer 1350 tot globaal genomen 1940.


123.Database nr.: 00000139
Venlo-Kazerne MFA, Blerick, gemeente Venlo

Archeologisch bureauonderzoek. Hazenberg AMZ-publicaties 2010-02. Leiden.


124.Database nr.: 00000140
Bliërick vruuger

 Bliërick vruuger


125.Database nr.: 00000141
Romeins Venlo, Blerick en Tegelen

ISBN 9077579354, 9789077579350; 112 pagina's; Vol.8 Tijd voor Venlo


126.Database nr.: 00000142
Frederik Hendrik kazerne te Venlo (2009)

Een Inventariserend Veldonderzoek in de vorm van een verkennend booronderzoek. ADC rapport 1793. Amersfoort.


127.Database nr.: 00000143
1916 - 1976 Holthuis B.V. Geho Pompen Venlo - Blerick, 1976

 1916 - 1976 Holthuis B.V. Geho Pompen Venlo - Blerick, 1976


128.Database nr.: 00000144
1934 Boerinnenbond St-Anna 1984: L.V.B. St. Anna, 1984

 1934 Boerinnenbond St-Anna  1984: L.V.B. St. Anna, 1984


129.Database nr.: 00000145
20 jaar Blariacumcollege, 1978

20 jaar Blariacumcollege, 1978


130.Database nr.: 00000146
50 jaar St.Gregoriusschool Hout-Blerick, 1979

50 jaar St.Gregoriusschool Hout-Blerick, 1979


131.Database nr.: 00000147
75 Géén gewoon gedenkboek. Georganiseerde Groente- en Fruitafzet Blerick, 1990

 75 Géén gewoon gedenkboek. Georganiseerde Groente- en Fruitafzet Blerick, 1990


132.Database nr.: 00000148
75 jaar Groene Kruis Blerick, 1985

 75 jaar Groene Kruis Blerick, 1985


133.Database nr.: 00000149
75 jaar: Oost West, Blariacum best, 1996

75 jaar: Oost West, Blariacum best, 1996


134.Database nr.: 00000150
Buurtvereniging "Onderlinge Hulp" 50 jaar, 1995

 Buurtvereniging "Onderlinge Hulp" 50 jaar, 1995


135.Database nr.: 00000151
Oorlog en herstel in Noord-Limburg

 Oorlog en herstel in Noord-Limburg


136.Database nr.: 00000152
van blerick tot wylderbeek 75 jaar onderwijzersopleiding in venlo-blerick, 1978

van blerick tot wylderbeek  75 jaar onderwijzersopleiding in venlo-blerick, 1978


137.Database nr.: 00000153
Venlo, Hout-Blerick, Baarlosestraat 273

Een inventariserend veldonderzoek in de vorm van proefsleuven - Amersfoort : ADC ArcheoProjecten, cop. 2010. - 34 p. : ill. ; 30 cm. - (ADC rapport, ISSN 1875-1067 ; 2315) Onderzoek uitgevoerd door ADC ArcheoProjecten in opdracht van Sant-Stone Investments B.V. - Met lit. opg. ISBN 978-94-6064-306-4


138.Database nr.: 00000154
60 jaar Lager Onderwijs in de Lambertusparochie (1988)

n.a.v. Reünie


139.Database nr.: 00000155
25 jaar Blariacumcollege Venlo - Blerick, 1983

 25 jaar Blariacumcollege Venlo - Blerick, 1983

Afmeting: 16 x 24 cm. 96 pagina`s.
Van Grinsven Drukkers. 1983.


140.Database nr.: 00000156
60 jaar Lager Onderwijs in de Lambertusparochie Blerick, 1988

 60 jaar Lager Onderwijs in de Lambertusparochie Blerick, 1988


141.Database nr.: 00000157
Bestuurlijke perikelen rond Blerick, Baarlo en Maasbree 1800-1940

Baarloos Verleden - oktober 2011, nr.28; werkgroep de Borcht, periodieke uitgave voor abonnees van onze sprokkelingen en de Borchtleden.


142.Database nr.: 00000158
Inventaris van de archieven van de gemeente Maasbree 1545 - 1939 (1958), 1993

 Inventaris van de archieven van de gemeente Maasbree 1545 - 1939 (1958), 1993


143.Database nr.: 00000159
Venlo, Blerick Rutgerusgang IVO3

Een inventariserend veldonderzoek in de vorm van proefsleuven - Amersfoort : ADC-ArcheoProjecten, cop. 2005. - 20 p. : ill. ; 30 cm. - (ADC rapport ; 479) Omslagtitel: Blerick, Rutgerusgang (gem. Venlo). - Onderzoek uitgevoerd door ADC ArcheoProjecten in opdracht van: gemeente Venlo. - Met lit. opg. ISBN 90-5874-662-3


144.Database nr.: 00000160
De Frederik-Hendrikkazerne te Venlo en het Fort Sint-Michiel

Gelre-Geldern- Gelderland. Historischer Verein für Geldern und Umgegend, 2001


145.Database nr.: 00000161
Venlo vijftig jaar bevrijd, 1995

 Venlo vijftig jaar bevrijd, 1995


146.Database nr.: 00000162
Historisch Vademecum Venlo 650 jaar stad, 1993

 Historisch Vademecum Venlo 650 jaar stad, 1993


147.Database nr.: 00000163
Blariacum, Fort Sint-Michiel, 2008

2008; Venlose Katernen 11; ISBN 978-90-78038-13-9

Afmeting: 21 x 29,7 cm. 28 pagina`s.
Uitgave: Gemeentearchief Venlo. april 2008.


148.Database nr.: 00000164
De bevrijding van Venlo 1944-1945, 2006

Venlose katernen 5


149.Database nr.: 00000165
De Molenbossenflats, 2005

Venlose katernen 4


150.Database nr.: 00000166
Hout-Blerick, een dorp met karakter, 2014

Venlose katernen 20


151.Database nr.: 00000167
Sterren schitteren aan de Maas (2011)

Een proefsleuvenonderzoek op de locatie MFC te Blerick. Archeodienst Rapport 62. Zevenaar.


152.Database nr.: 00000168
Bestevader vertelt Bliërickse verhaole

Gebundelde columns 1949/51 en 1962/63; Jacq Grubben, Ruud Hermans, 1997


153.Database nr.: 00000169
Blerick in beelden van dorp tot stadsdeel, 1990

 Blerick in beelden van dorp tot stadsdeel, 1990


154.Database nr.: 00000170
Frederik Hendrik Kazerne 1913 - 1988 Fort St. Michiel 1641 - 1867, 1988

 Frederik Hendrik Kazerne 1913 - 1988   Fort St. Michiel 1641 - 1867, 1988


155.Database nr.: 00000171
Blerick-Venlo, 1901-1911

Verslagen en Vergaderingen van den Raad en de Commissie van Maasbree inzake Annexatie


156.Database nr.: 00000172
Stichting voor Bodemkartering & Rijks Geologische Dienst, 1990

Geomorfologische kaart van Nederland schaal 1:50.000, blad 52 Venlo. Wageningen/Haarlem.


157.Database nr.: 00000173
Stichting voor Bodemkartering, 1975a / b

Bodemkaart van Nederland schaal 1:50.000, blad 52 en toelichting; Oost Venlo. Wageningen.


158.Database nr.: 00000174
De eeuw van de Kopere (Ome Sjra Driessen vertelt...)

van Spijk Uitgevers, mei 2008; 80 pag., met historische zwart-wit foto's 'uit de familie-album'


159.Database nr.: 00000175
Een grafveld uit de Vroege Ijzertijd, 2010

Een grafveld uit de Vroege IJzertijd aan de Helmusweg te Hout-Blerick, gemeente Venlo. Een archeologische opgraving, ADC rapport 1540.


160.Database nr.: 00000177
De Militaire Spectator februari 1950

B. Koning, Luitenant-Kolonel der infanterie

De verovering van het bruggenhoofd Blerick

Blz 87/93


161.Database nr.: 00002302
da

da


162.Database nr.: 00002828
Drie eeuwen familie Janssen

Drie eeuwen familie Janssen:

De familie Janssen wordt gevolgd vanaf Mathijs Janssen, die in 1685 huwt met een Petronella Beurskens uit Baarlo en zijn nakomelingen, die grotendeels in Baarlo, Blerick en Venlo blijven wonen.