BestuurDoc


BestuurDoc overzicht

Agenda 2017-11-09

Geplaatst op 06-11-2017
Geplaatst door MaikelvanVugt

Heemkundekring”Blariacum”

Blerick,6 november 2017

Aan de bestuursleden Heemkundekring:

Riet Fleuren,

Jan Titulaer,

Chrit Klerken,

Maikel van Vugt

Joep Dückers

 

Bij deze nodig ik jullie uit voor de bestuursvergadering  op

donderdag 9 november 2017 in Activiteitencentrum “Zalzerhaof”

 

Aanvang 19:30 uur. Einde 21.00 uur

 

Agenda:

 

  1. Opening

 

  1. Besluitenlijst best.vergadering 20 augustus jl (reeds toegestuurd)
  2. Ingekomen stukken:

            -brief Gemeente

  1. Begroting 2018  (bijlage)

            -financiële situatie 2017 (zie bijlage)

            -contributie 2017

  1. Voorbereiding Jaarvergadering 3 januari 2018

            -jaarverslag

            -bestuursverkiezingen

            -aktiviteiten 2018

            -aanpassing Huishoudelijk Reglement

  1. Verslagen ;

            -werkgroep Streekgeschiedenis

            -werkgroep Familiegeschiedenis

            -werkgroep Foto/film

  1. Rondvraag en Sluiting

 

 

 

Met vriendelijke groet,

Joep Dückers