Datum 2020-12-03
Type Nieuws
Auteur Ron Beijaard00158_1986.1_blariaco_boek.jpg

In het kort

Nu verkrijgbaar bij Bruna, Primera, Jumbo Benders en Koops.
Aanvragen kan ook via onze webwinkel

Na 150 jaar verschijnt weer een historisch en wetenschappelijk gefundeerd overzicht van de geschiedenis van het aloude Blerick. Het boek vertelt het verhaal van de inwoners van Blerick vanaf de prehistorie tot 1815, het jaar waarin Blerick deel ging uitmaken van het Koninkrijk der Nederlanden. Aan de orde komen de ontwikkeling van het landschap, staatkundige verhoudingen, oorlogvoering en religie, maar het gaat vooral over de mensen die er woonden en werkten in hun kleine plattelandsgemeenschap. De plaats die Blerick, Hout-Blerick en De Boekend innamen in het Land van Kessel krijgt extra aandacht.

Het boek is geschreven door Jos Feller mmv Jos Benders & Henry Walboomers, telt 128 pagina’s in A4-formaat en wordt uitgegeven door de Heemkundekring Blariacum.

Na 150 jaar verschijnt weer een historisch en wetenschappelijk gefundeerd overzicht van de geschiedenis van het aloude Blerick. Het boek vertelt het verhaal van de inwoners van Blerick vanaf de prehistorie tot 1815, het jaar waarin Blerick deel ging uitmaken van het Koninkrijk der Nederlanden. Aan de orde komen de ontwikkeling van het landschap, staatkundige verhoudingen, oorlogvoering en religie, maar het gaat vooral over de mensen die er woonden en werkten in hun kleine plattelandsgemeenschap. De plaats die Blerick, Hout-Blerick en De Boekend innamen in het Land van Kessel krijgt extra aandacht.

Opmerkelijk is onder meer het volgende:

  • de naam ‘Blariacum’ moet eigenlijk ‘Blariaco’ zijn;
  • de hoogteverschillen in het landschap tussen Maas en Craijelheide verklaren de bewoningsgeschiedenis;
  • bij Hoverhof zijn ruitersporen uit de twaalfde eeuw gevonden;
  • koning Maximiliaan van Oostenrijk bivakkeerde in 1481 in Blerick;
  • Blerick lag ooit in West-Siberië;
  • een mussenkop leverde in 1766 een Kleefse stuiver op;
  • minstens 45 Blerickenaren hebben onder Napoleon gediend.

Het boek is in kleurendruk en rijkelijk geïllustreerd met 130 afbeeldingen. Het bevat een uitvoerige literatuurlijst en een uitgebreide index. Tal van archeologische vondsten, documenten en archiefstukken worden hier voor het eerst gepubliceerd. Het boek is een must voor iedere Blerickenaar en iedereen die geïnteresseerd is in de lokale historie.

  • berichten/2020/2020-12-03_m00160.txt
  • Laatst gewijzigd: 2022/04/30 12:36
  • (Externe bewerking)