Begroting

Begroting 2016

Inkomsten

Eur.

Uitgaven

Eur.

8000 Contributie 30x 20,-

600,--

4100 Bestuurskosten

100,--

8100 Contributie buitengewone leden

400,--

4200 Contributies

p.m

8200 Donaties/acties

800,--

4300 Web-site

50.--

8300 Activiteiten

200,--

4400 Verzekeringen

300.--

4500 Notariskosten

500,--

8400 Subsidie Gemeente

1.000,--

4600 Bankkosten

140,--

4700 Huur

1.000,--

4800 Administratiekosten

150,--

4010 Lezingen

200.--

4020 Excursies

120,--

4030 Ativiteiten

400.--

Saldo

40,--

Totaal

3.000,--

Totaal

3.000,--Toelichting op de begroting:


INKOMSTEN

8000 Contributies:
30 leden met een contributie van Eur. 20,--

8100 Contributie buitengewone leden:
Bijdrage van Instellingen 4 á Eur.100,--

8200 Donaties/acties bv.
Netto resultaat verkoop prentbriefkaarten van Blerick,Boekend en H.Blerick

8300 Aktiviteiten:
Bijdragen van belangstellenden aan aktiviteiten

8400 Subsidie Gemeente Venlo.
Aanvrage van Eur. 1000,--is ingediendUITGAVEN

4100 Bestuurskosten:
Kosten van huur gemeenschapshuis voor bestuur,porti,etc

4200 Contributies:
Bijdragen aan provinciale of landelijke overkoepelingen

4300 Website:
Kosten die verbonden zijn aan domein en e-mail

4400 Verzekeringen:
WA- en Inventarisverzekering

4500 Notariskosten:
Rekening die nog openstaat van Notaris Grubben á Eur.500,--

4600 Bankkosten:
Kosten voor het aanhouden van een zakelijke rekening bij Rabobank

4700 Huur:
Kosten van het huren van ruimte voor de diverse werkgroepen

4800 Administratiekosten:
Kosten van een online boekhoudpakket