DVD “Gezinnen in Blerick 1575 –1819”

Deze nieuwe “gezinsklapper” DVD, is
een herziene, verbeterde en aangevulde uitgave; met plus minus 5500 veranderingen.
De gegevens komen uit de verscheidene doop-, trouw- en begraafregisters.
De doop-, trouw- en begraafregisters gaan in Blerick terug tot het jaar 1575, wat
uitzonderlijk vroeg is. Ze zijn jammer genoeg niet helemaal compleet.
In 1800 ging het Noord-Limburgse Blerick, samen met de dorpen Baarlo en Bree, op
in de gemeente Maasbree. De invoering van de burgerlijke stand in de nieuwgevormde
gemeente Maasbree is niet vlekkeloos verlopen. Zo werden er nogal wat kinderen wel
gedoopt, maar niet bij de burgerlijke stand aangegeven. Controle van de gegevens van
Doop-,Trouw- en Begraafregisters en burgerlijke stand over en weer, ook. op datum en
spelling was en is daarom zonder meer noodzakelijk.
Blerickse gezinnen en publiceerde hierover in het Limburgs Tijdschrift
voor Genealogie.
Daarbij heeft hij geraadpleegd: de doop-, trouw- en begraafregisters van
Blerick en van andere parochies; verder het Schepenbankarchief Blerick en de
burgerlijke stand van diverse omliggende gemeenten.
Deze DVD is een herziene, verbeterde en uitgave van de doop-, trouw- en
begraafregisters van Blerick met vele correcties, aanvullingen en vooral
verwijzingen. Deze mutaties zijn door vier leden van de Heemkundekring
Blariacum ingebracht in een nieuw bestand.
De DVD “Gezinnen in Blerick 1575 –1819” kan vanaf 21 september 2017 besteld
worden.
De kosten voor het bestellen van de DVD
( 12,50 Euro plus de verzendkosten
van 3,95 Euro ) totaal 16,45 Euro.
Bestellingen kunnen geplaatst worden via het E- mailadres :
penningmeester@heemkundekringblariacum.nl

De eerste DVD werd uitgereikt aan Pastoor Jos van de Ven