Feestcomité bezoek bisschop

Feestcomité bezoek bisschop:

Op zondag 8 mei 1938 deed Mgr. G. Lemmens, bisschop van het bisdom Roermond, zijn “eerste Blijde Inkomste” in Hout-Blerick.

Een wekenlange voorbereiding was aan deze komst vooraf gegaan, om het eerste bezoek van “Vader Bisschop” zo feestelijk en plechtig mogelijk te laten zijn. De versiering was dan ook buitengewoon mooi en smaakvol aangebracht en de organisatie van dit feest klopte als een bus.

Om drie uur stelde een grote stoet zich op aan de kerk om Mgr. Lemmens om half vier aan de grens van het rectoraat, bij de woning (huize Bockelaar) van oud-veldwachter Mathijs Bockelaar aan de Baarlosestraat, af te halen.
De samenstelling van de stoet was als volgt:
1. Ruiters te paard.
2. Schoolkinderen met vlaggetjes.
3. R.K. Turnvereniging met vaandel.
4. R.K. Jonge Boeren en Tuinders met vaandel.
5. R.K. Jonge Werkman met vaandel.
6. R.K. Werkliedenvereniging met vaandel.
7. H. Familie met vaandel.
8. Bestuur Hout-Bericks Belang.
9. Fanfare De Echo met drapeau (= vaandel).
10. Toneelclub.
11. Kerkelijk zangkoor.
12. Mariacongregatie met vaandel.
13. R.K. Boerinnenbond.
14. Maagdenkoor.
15. Bruidjes.
16. Misdienaars.
17. Kerkbestuur der St.-Josephkerk.
18. Burgemeester, Wethouders en gemeenteraad.
19. Mgr. Lemmens met Heren Geestelijken.
20. Ruiters te paard.
Aan de grens van het rectoraat werd Monseigneur verwelkomd door de edelachtbare heer burgemeester Chr. Janssens. De burgemeester wees op de goede samenwerking tussen kerk en gemeente. De gemeente had blijk gegeven deze samenwerking op prijs te stellen door het verlenen van een flinke subsidie bij de bouw van de kerk (fl 7.000). Ook voor de toekomst hoopte spreker op deze samenwerking bij de bouw van patronaten, jeugdhuizen enz., om zo ook vele werklozen aan werk te helpen.
Mgr. Lemmens beantwoordde deze rede van de burgemeester en bedankte het hele gemeentebestuur hartelijk, dat het bij deze plechtigheid tegenwoordig had willen zijn. Vervolgens defileerden alle verenigingen voor de bisschop. Aan de ingang van het dorp boden bruidjes en herdertjes monseigneur bloemen
aan, waarbij een passend gedichtje werd voorgedragen. Zeer ordelijk begaf de stoet zich daarna door de prachtig versierde straat kerkwaarts.

Aan de ingang van de kerk sprak rector Crasborn de bisschop als volgt toe.
“Monseigneur, voor de eerste maal zijl gij thans officieel in ons midden, temidden van een diepgelovig volk, hetwelk U met graagte als het hoogste kerkelijk gezag hier binnen haalt in dit schone kerkgebouw. Tot nu toe ontbrak hier iets en dat was de consecratie der kerk. Wij brengen U dank, Monseigneur, dat gij thans onze kerk komt consacreren en wij brengen tevens hulde aan den stichter van dit heerlijke gebouw, aan pastoor Rieter.”
In een enthousiaste en gloedvolle toespraak beantwoordde Mgr. Lemmens de rede van rector Crasborn. Met vreugde had hij kennis genomen van het feit dat de gelovigen nog zo diep gelovig waren. In dat verband wees hij op de plechtigheid van het heilig vormsel, “dat dit geloof nog zal versterken on ons tot strijders maken van Christus, geleid door de Sterre, die gij zo prachtig hebt uitgebeeld in uwe versiering, tot onze koning Christus.”
Met de uitnodiging aan allen om de plechtigheden te komen meemaken, begaf de bisschop zich in de kerk. Daar diende hij aan een groot aantal kinderen het H. Vormsel toe en vierde met de hele kerkgemeenschap een pontificaal lof.
Na dit lof begaf de bisschop zich naar do Lambertuskerk om een twintigtal K.J.V.'ers te installeren, waarop weer een plechtig lof met een bisschoppelijke preek volgde.
Om half acht was de onvermoeibare bisschop weer terug In Hout-Blerick, waar de fanfare De Echo hem een serenade bracht.
Een grote menigte was samengestroomd om van deze gebeurtenis getuige te zijn. De heer Fila was hier de tolk van de Houtblerickse bevolking en sprak de bisschop toe. In zijn antwoord wees de bisschop op de grote verdiensten van een goede samenwerking en stelde o.m. ook de spoedige pastoorsbenoeming van rector Crasborn In het vooruitzicht.

(Bron: 50 jaar St.Josephparochie Hout-Blerick)

Datering foto 8-5-1938
Fotograaf Onbekend
Collectiehouder Annemie Sanders
Plaats Hout-Blerick
Wijk -
Straat Zalzerskampweg
Rubriek → Subrubriek -

Meer info

In de kaart zijn verschillende functies beschikbaar.

muis/vinger bediening
 • verschuiven door met de muis de kaart vast te pakken kunt u deze verschuiven
 • overzichtskaart met het + knopje rechts onderin de kaart kunt u een overzichtskaart uitvouwen
 • in- en uitzoomen door op de + en - knoppen links bovenin de kaart kunt u meer of minder detail in de kaart bekijken
 • thema's aan- of uitzetten na op het ≡ ikoon te klikken aan de rechterkant van de kaart krijgt u een overzicht van de beschikbare kaarten en thema's, u kunt hier een selectie maken.
 • informatie opvragen in de kaart kunnen zich elementen bevinden die meer informatie dragen, door erop te klikken kunt u deze opvragen
 • volledig scherm weergave met behulp van de ✈ knop kan de kaart worden gemaximaliseerd, gebruik de ✕ knop om weer terug te gaan naar pagina weergave.
toetsenbord bediening

Voor toetsenbord bediening dient u de kaart te activeren middels de tab toets (als de kaart actief is vertoont deze een focus ring).

 • verschuiven met behulp van de pijl toetsen kunt u de kaart verschuiven
 • overzichtskaart met het + knopje rechts onderin de kaart kunt u een overzichtskaart uitvouwen
 • in- en uitzoomen door op de + en - knoppen links bovenin de kaart te klikken of de + en - toets te gebruiken kunt u meer of minder detail in de kaart bekijken
 • thema's aan- of uitzetten na op het ≡ ikoon te klikken aan de rechterkant van de kaart krijgt u een overzicht van de beschikbare kaarten en thema's, u kunt hier een selectie maken.
 • informatie opvragen in de kaart kunnen zich elementen bevinden die meer informatie dragen, middels de i toets activeert u een cursor die met de pijltoetsen verschoven kan worden, met de enter toets voert u een opvraag actie uit. Gebruik de i of de escape toets om deze functie weer uit te schakelen en terug te keren naar navigatie modus
 • volledig scherm weergave met behulp van de ✈ knop kan de kaart worden gemaximaliseerd, gebruik de ✕ knop om weer terug te gaan naar pagina weergave.

Het kan zijn dat een aantal van deze functies niet beschikbaar is gesteld door de auteur van de pagina of de beheerder.

 

Locaties in de kaart
id symbool latitude longitude beschrijving
1 marker-red 51.3584361º 6.12849050º

Feestcomité bezoek bisschop


Klik hier en bekijk andere objecten op de overzichtskaart voor periode 1930-1939 .

Opmerking:
A F G R W
 
 • beeldbank/2b3305ce/2021-01/mbb_00004600.txt
 • Laatst gewijzigd: 2024/05/19 23:00
 • (Externe bewerking)
 •  |  Gerealiseerd met Haima logo