Huis Terra

Huis Terra:

Huize Terra aan de noordzijde van het kerkhof bij de St.Antoniuskerk, dit pand ligt aan wat tegenwoordig de Staaijweg heet. In mei 1940 werd het pand beschoten door Duitse troepen, want huize Terra werd aangezien voor een gecamoufleerde bunker. Vermoedelijk omdat een ploegje militairen vanaf het kerkhof telkens vanaf wisselende plekken de Nederlandse kazematten hielp bij de verdediging van de Maaslinie in mei 1940.
Op de achtergond de St. Antoniuskerk.
De oude originele aantekeningen van Frits Peeters zijn niet weggehaald.

John Schoenmakers vertelt:
“Huize Terra, zoals het huis op de foto genoemd werd, is een van de oudste huizen van Blerick geweest. Oorspronkelijk werd het ‘de Maescamp’ genoemd. Het bevond zich ongeveer 60 meter achter de in 1967 gebouwde dubbele kapelaanswoning aan de Antoniuslaan (nummers 89 en 91).
In 1854 kocht scheepstimmerman Hendrik Schoenmakers het huis voor een bedrag van 1800 Nederlandsche guldens van Antonie van Lacum, een ongehuwd rentenier. In de notariële akte staat dat het huis toen ‘de Belle Vue’ heette. Vermoedelijk heeft er in die tijd ook een kleine scheepstimmerwerf gelegen.
In 1874 wordt het huis verkocht aan landbouwer Joachim Bouten uit Blerick . Deze ruilt het huis en de grond in 1896 met de Roomsch Katholijke Kerkfabriek.
Die aankoop hield verband met de bouw van de nieuwe Antoniuskerk (1897-1899). Het huis wordt dan ingrijpend verbouwd en wordt tot 1923 als kapelanie gebruikt (zie foto 2). Het vernieuwde huis ligt op vrijwel dezelfde plek als het oude maar enkele meters verder van de Maas af.
Vanaf 1923 wordt het huis gehuurd door schepen (wethouder) Harrie Terra. Later woonde Peter Dagniaux er. Hij verhuurde er kano's. Bij de Duitse inval in mei 1940 werd het huis zwaar beschadigd. Na de oorlog is het afgebroken.”

Datering foto circa 1940
Fotograaf Onbekend
Collectiehouder Frits Peeters
Plaats Blerick
Wijk Blerick-Centrum
Rubriek → Subrubriek Bebouwing → Straten/wegen

Meer info

In de kaart zijn verschillende functies beschikbaar.

muis/vinger bediening
 • verschuiven door met de muis de kaart vast te pakken kunt u deze verschuiven
 • overzichtskaart met het + knopje rechts onderin de kaart kunt u een overzichtskaart uitvouwen
 • in- en uitzoomen door op de + en - knoppen links bovenin de kaart kunt u meer of minder detail in de kaart bekijken
 • thema's aan- of uitzetten na op het ≡ ikoon te klikken aan de rechterkant van de kaart krijgt u een overzicht van de beschikbare kaarten en thema's, u kunt hier een selectie maken.
 • informatie opvragen in de kaart kunnen zich elementen bevinden die meer informatie dragen, door erop te klikken kunt u deze opvragen
 • volledig scherm weergave met behulp van de ✈ knop kan de kaart worden gemaximaliseerd, gebruik de ✕ knop om weer terug te gaan naar pagina weergave.
toetsenbord bediening

Voor toetsenbord bediening dient u de kaart te activeren middels de tab toets (als de kaart actief is vertoont deze een focus ring).

 • verschuiven met behulp van de pijl toetsen kunt u de kaart verschuiven
 • overzichtskaart met het + knopje rechts onderin de kaart kunt u een overzichtskaart uitvouwen
 • in- en uitzoomen door op de + en - knoppen links bovenin de kaart te klikken of de + en - toets te gebruiken kunt u meer of minder detail in de kaart bekijken
 • thema's aan- of uitzetten na op het ≡ ikoon te klikken aan de rechterkant van de kaart krijgt u een overzicht van de beschikbare kaarten en thema's, u kunt hier een selectie maken.
 • informatie opvragen in de kaart kunnen zich elementen bevinden die meer informatie dragen, middels de i toets activeert u een cursor die met de pijltoetsen verschoven kan worden, met de enter toets voert u een opvraag actie uit. Gebruik de i of de escape toets om deze functie weer uit te schakelen en terug te keren naar navigatie modus
 • volledig scherm weergave met behulp van de ✈ knop kan de kaart worden gemaximaliseerd, gebruik de ✕ knop om weer terug te gaan naar pagina weergave.

Het kan zijn dat een aantal van deze functies niet beschikbaar is gesteld door de auteur van de pagina of de beheerder.

 

Locaties in de kaart
id symbool latitude longitude beschrijving
1 marker-red 51.3665750º 6.15604857º

Huis Terra


Klik hier en bekijk andere objecten op de overzichtskaart voor periode 1940-1949 .

Reactie: 2
Zijn de vroegere bewoners bekend van huize Terra?

Datum-tijd 2019-05-23 14:37:45
Naam Jan Gubbels
Type vraag

Reactie: 1
Huize Terra lag niet aan de Staayweg, maar aan de noordzijde van het kerkhof bij de St.Antoniuskerk. In mei 1940 werd het pand beschoten door Duitse troepen die meenden met een gecamoufleerde Nederlandse kazemat van doen te hebben. Dit misverstand is hoogstwaarschijnlijk ontstaan, omdat een sectie mitrailleurs vanaf het kerkhof Duitse pogingen om de Maas over te steken wist te verhinderen.

Datum-tijd 2019-01-27 22:44:08
Naam Marcel Hogenhuis
Type verbetering
Opmerking:
H P​ H P C
 
 • beeldbank/213d0521/2018-02/mbb_00001168.txt
 • Laatst gewijzigd: 2024/05/19 23:00
 • (Externe bewerking)
 •  |  Gerealiseerd met Haima logo