Titus Brandsmaschool

Titus Brandsmaschool:

Het basisonderwijs (vroeger lager onderwijs) werd in Blerick vanaf het laatste kwart van de zestiende eeuw verzorgd door de koster. Dat was een uitvloeisel van het concilie van Trente, dat plaatsvond van 1545 tot 1563. De bisschoppen en kardinalen die het concilie bezochten, besloten tot een structurele aanpak van het onderwijs.

De eerste Blerickse koster-schoolmeester was Jan Berchmans, hij kreeg in 1573 zijn aanstelling. Het schoolgebouw, dat tevens dienst deed als kosterswoning en raadszaal, stond vlakbij de kerk, op de hoek van de Helling en de Antoniuslaan.

Door de komst van de Fransen in 1794 veranderde er het een en ander aan het onderwijs. De geestelijkheid had niet langer zeggenschap over de benoeming van de onderwijzer; dat werd een een taak van de gemeentelijke overheid. Tijdens de lessen stond het godsdienstonderricht niet langer centraal, maar kreeg een plaats naast lezen, schrijven en rekenen. Dat bleef zo, ook na de terugtocht van de Fransen, toen de Nederlandse overheid van de Blerickse school een openbare school maakte.

In 1827 moest het oude schoolgebouw plaatsmaken voor de aanleg van een weg, de huidige Antoniuslaan, die aansloot op de Napoleonsbaan die in de Franse tijd tot vlakbij de pastorie was aangelegd. Omdat er nog geen nieuw onderkomen was, gaf onderwijzer Willem Grubben les in zijn eigen huis. Die situatie bleef bestaan tot het nieuwe schoolgebouw op de kruising van Schoolsteeg en Dorpssteeg (later hoek Laurentiusstraat-Sint-Hubertusstraat) in 1830 gereed kwam.

Als gevolg van de stijging van het aantal leerlingen (in 1844 telde de school er al 169 die allemaal bij elkaar in één ruimte zaten) werd het gebouw tussen 1873 en 1875 uitgebreid met twee lokalen. In 1883 kwamen er nog twee lokalen en twee speelplaatsen (waarvan één overdekte) bij. Van die overdekte speelplaats maakte men in 1894 het zesde lokaal. Desondanks kon het leerlingenaanbod niet worden verwerkt. In 1902 werd een verdieping op het gebouw gezet, zodat de school beschikte over negen lokalen. Logischerwijs was ook steeds het aantal onderwijzers uitgebreid. In 1903 breidde de school de onderwijsmogelijkheden uit door voorbereidingslessen op het voortgezet onderwijs te gaan verzorgen.

Deze school droeg de gemeente in 1929 over aan het kerkbestuur van de Sint-Antonius van Paduaparochie. Ze heette daarna voortaan de Sint-Lambertusschool, die in de jaren '50 van de 20e eeuw werd gewijzigs in Titus Brandsmaschool.

Datering foto circa 1980
Fotograaf Onbekend
Collectiehouder Hans Toussaint
Plaats Blerick
Wijk Blerick-Centrum
Straat Laurentiusstraat
Rubriek → Subrubriek -

Meer info

Opmerking:
T E L O B
 
  • beeldbank/26d80595/2020-03/mbb_00003356.txt
  • Laatst gewijzigd: 2023/01/24 23:04
  • (Externe bewerking)
  •  |  Gerealiseerd met Haima logo