Fort St. Michiel

Fort St. Michiel:

Op Sint-Michaëlsdag, 29 september 1641, begonnen de Spanjaarden met de bouw van een fort op de westelijke oever van de Maas. Dit fort, Sint-Michiel genoemd, kwam in 1643 gereed. Het had de vorm van een regelmatige vijfhoek en was omringd door een droge gracht. De Spanjaarden wilden vanuit het fort de vrije doorvaart over de Maas belemmeren voor de Verenigde Nederlanden, die Maastricht in hun bezit hadden. In 1701 diepten de Fransen de gracht uit en veranderden ze haar in een watergracht. Tijdens het tweede kwart van de achttiende eeuw werd het fort belangrijk versterkt en verbeterd. De aarden wallen werden van zware muren voorzien. Op het plein binnen de omwalling verrees een kruitmagazijn.

In 1793 vond op bevel van de hertog van Brunswijk de sloop van de bolwerken van het fort plaats. Een jaar later, bij het naderen van Franse troepen, werd het desondanks weer in staat van verdediging gebracht. Na het beleg van Venlo kregen de Fransen het fort andermaal in bezit, Zij veranderden het aanmerkelijk, bouwden muren en lieten nieuwe grachten graven. Ook bouwden ze twee kruitmagazijnen en twee wachthuizen. Op 7 mei 1814 bliezen de Fransen de aftocht. Tijdens de Belgische overheersing werd een aarden bastion, genaamd Fort Leopold, tussen de Maas en Fort Sint-Michiel aangelegd. De aanwezigheid van het fort bezorgde de inwoners van Blerick tot in de Franse tijd veel moeilijkheden. In tijden van oorlog kwamen ze dikwijls in de vuurlinie te liggen.

Op 29 mei 1867 besloot Koning Willem III het fort op te heffen en tijdens de ontmanteling van de vesting Venlo werd ook Fort Sint-Michiel gesloopt. De terreinen (ruim 26 hectaren) werden in 1872 aan zes particulieren verkocht. Het fort zelf kwam voor 9100 gulden in handen van F. Linskens uit Blerick, die het weer overdroeg aan notaris J. Clercx. Toen deze in 1894 overleed, werd het fort eigendom van zijn pleegdochter Maria de Rijk, die gehuwd was met luitenant Segers. In 1909 kocht de gemeente Venlo het fort voor 55.000 gulden. Zij ruilde het in 1910 met het Rijk tegen militaire terreinen (omgeving Rosarium en Villapark) binnen de voormalige vesting Venlo. Daardoor kon in 1911 op de voormalige terreinen van het fort worden gestart met de bouw van een nieuwe kazerne voor het 2e Regiment Infanterie.

Datering foto circa 1890
Fotograaf Uitgeverij: N.J. Boon Amsterdam
Collectiehouder Dhr. Bloemen (Venlo)
Plaats Blerick
Wijk Blerick-Centrum
Straat Garnizoenweg
Rubriek → Subrubriek Bebouwing → Gebouwen

Meer info

In de kaart zijn verschillende functies beschikbaar.

muis/vinger bediening
 • verschuiven door met de muis de kaart vast te pakken kunt u deze verschuiven
 • overzichtskaart met het + knopje rechts onderin de kaart kunt u een overzichtskaart uitvouwen
 • in- en uitzoomen door op de + en - knoppen links bovenin de kaart kunt u meer of minder detail in de kaart bekijken
 • thema's aan- of uitzetten na op het ≡ ikoon te klikken aan de rechterkant van de kaart krijgt u een overzicht van de beschikbare kaarten en thema's, u kunt hier een selectie maken.
 • informatie opvragen in de kaart kunnen zich elementen bevinden die meer informatie dragen, door erop te klikken kunt u deze opvragen
 • volledig scherm weergave met behulp van de ✈ knop kan de kaart worden gemaximaliseerd, gebruik de ✕ knop om weer terug te gaan naar pagina weergave.
toetsenbord bediening

Voor toetsenbord bediening dient u de kaart te activeren middels de tab toets (als de kaart actief is vertoont deze een focus ring).

 • verschuiven met behulp van de pijl toetsen kunt u de kaart verschuiven
 • overzichtskaart met het + knopje rechts onderin de kaart kunt u een overzichtskaart uitvouwen
 • in- en uitzoomen door op de + en - knoppen links bovenin de kaart te klikken of de + en - toets te gebruiken kunt u meer of minder detail in de kaart bekijken
 • thema's aan- of uitzetten na op het ≡ ikoon te klikken aan de rechterkant van de kaart krijgt u een overzicht van de beschikbare kaarten en thema's, u kunt hier een selectie maken.
 • informatie opvragen in de kaart kunnen zich elementen bevinden die meer informatie dragen, middels de i toets activeert u een cursor die met de pijltoetsen verschoven kan worden, met de enter toets voert u een opvraag actie uit. Gebruik de i of de escape toets om deze functie weer uit te schakelen en terug te keren naar navigatie modus
 • volledig scherm weergave met behulp van de ✈ knop kan de kaart worden gemaximaliseerd, gebruik de ✕ knop om weer terug te gaan naar pagina weergave.

Het kan zijn dat een aantal van deze functies niet beschikbaar is gesteld door de auteur van de pagina of de beheerder.

 

Locaties in de kaart
id symbool latitude longitude beschrijving
1 marker-red 51.3723952º 6.16059601º

Fort St. Michiel


Klik hier en bekijk andere objecten op de overzichtskaart voor periode 1800-1899 .

Opmerking:
N N S W I
 
 • beeldbank/31b60645/2018-05/mbb_00001392.txt
 • Laatst gewijzigd: 2024/07/14 23:00
 • (Externe bewerking)
 •  |  Gerealiseerd met Haima logo