Een echte Schinveld-Brunsum

Datum 2021-11-03
Type Uit de nieuwsbrief
Auteur Jos Benders

In het Limburgs Museum bevindt zich een kan van het zogenaamde Schinveld-Brunsum type. Deze werd door detector-amateur Wolf Alberts gevonden ten tijde van de voorbereidingen van een nieuwbouwproject aan de Hoverhofweg te Hout-Blerick. Verder werden onder andere een lemen vloer, een sleutel en riddersporen aangetroffen (zie het Blerickse geschiedenisboek Blariaco-Blerick (2019) p. 50).

Kan van het type Schinveld-Brunsum
 

Alle objecten zijn te dateren in de twaalfde eeuw. Ze zijn het vroegste bewijs van middeleeuwse bewoning in de strook grond ten noorden van de Springbeek. Dit was een ideale vestigingsplaats: dicht bij het water, maar toch altijd droog. Het zal dan ook geen toeval zijn dat verderop langs deze beek een Romeinse villa is opgegraven.

Naar alle waarschijnlijkheid maakte dit gebied deel uit van de schenking die de edelman Rutger van Merum rond het jaar 1200 deed aan de Abdij Camp (gelegen aan de Rijn). Deze Abdij zou haar Blerickse bezittingen houden totdat deze onteigend werden door de Fransen aan het eind van de achttiende eeuw. Duidelijk is dat het gebied een hoge archeologische waarde heeft. Hopelijk wordt daarmee rekening gehouden bij toekomstige nieuwbouwprojecten.

Opmerking:
W B G C O
 
  • blog/2021/2021-11-03_kan_type_schinveld-brunsum.txt
  • Laatst gewijzigd: 2022/09/14 09:06
  • (Externe bewerking)
  •  |  Gerealiseerd met Haima logo