Baarlosestraat 1

Het adres van de Pastorie

Bij de Blerickse kerk hoorde van oudsher het woonhuis van de pastoor (de weme) met een stuk land. De pastoor was aanvankelijk tevens boer. De oudst bekende weme lag in de Hazenkamp, de tweede - het Gobbelsgoed - op het terrein van de huidige kazerne. Pastoor Pauwels verkocht dit goed in 1521 omdat hij dichter bij de kerk, aan het einde van de toenmalige Hoogstraat (thans Baarlosestraat), een nieuw goed kon kopen: het zogeheten Lemmensgoed. Pauwels kocht het stuk grond met daarop een oud huis of een vervallen boerderij op 6 februari 1521. Er werd niet onmiddellijk gebouwd. Eerst in 1525, onder pastoor Christiaan Hosé werd daadwerkelijk met de bouw begonnen, die ook onder zijn pastoraat in 1528 werd voltooid. Het gebouw lag op de plaats van de huidige pastorie. Op 27 juni 1700 brak er brand uit in de pastorie. De toenmalige bewoner, pastoor Theodorus van den Panhuyssen wilde het huis volledig herbouwen, maar door gebrek aan financiën moest het herstel tot het allernoodzakelijkste worden beperkt. Enkele jaren later, in 1702 was het wederom raak toen de pastorie tijdens het beleg van Venlo zwaar werd beschadigd. Nu was er kennelijk meer geld, want Van den Panhuyssen liet een nieuwe pastorie bouwen die in 1705 gereed kwam. Omstreeks 1743 werd onder pastoor Bierts een muur gebouwd om kwajongens buiten de tuin te houden. Vele jaren veranderde er vervolgens weinig aan de pastorie, totdat in 1839 een gedeelte instortte als gevolg van achterstallig onderhoud.

Met geld van de gemeente Maasbree werd de pastorie hierop in 1840 gerestaureerd. Ook in 1926/27 moest de pastorie na de watersnoodramp worden hersteld. Architect Holten verving toen de oude voorbouw door een nieuwe. Tijdens de Tweede Wereldoorlog raakte de pastorie zwaar beschadigd door artillerievuur. Er volgde een provisorisch herstel, waarna de pastorie spoedig weer in verval raakte. Pas in 1976 waren de benodigde financiële middelen bijeengebracht om de pastorie te kunnen restaureren. Volgens een herstelplan van architect L. Soree kreeg de pastorie onder meer een nieuw dak en werd ook het inwendige opgeknapt. De huidige middenbouw met zijn renaissancistische tuitgevels lijkt veel op het gebouw dat in het begin van de achttiende eeuw werd gebouwd. De bouw wordt afgedekt met T-vormig op elkaar aansluitende zadeldaken. Ook de twee lagere zijvleugels, die de hoofdbouw op symmetrische wijze flankeren, hebben zadeldaken. De witgeverfde pastorie is op diverse plaatsen versierd met muizetandlijsten en friezen, samengesteld uit ruiten en ovalen. De pastorie doet thans niet alleen dienst als woonhuis van de pastoor maar ook als klooster van de Theatijnen.

Bron: Blerickclopedie (1994)

De Pastorie
 
Opmerking:
Q R E R E
 
  • infotheek/baarlosestraat_1.txt
  • Laatst gewijzigd: 2022/11/30 07:34
  • (Externe bewerking)
  •  |  Gerealiseerd met Haima logo