Boerlo

Zie ook: Boerle

Er is een straat vernoemd naar de Van Boerlo's: de Van Boerlostraat.

Hoeve/boerderij

Hoeve Groot-Boerlo werd rond 1950 gesloopt om plaats te maken voor het later genoemde Groot-Boller.

Zie 'Locatie'

Bron: hk Blariacum (2020)

Hoeve/boerderij

Boerderij Klein-Boerlo bestaat nog en is nog bewoond.

Zie 'Locatie'

Bron: hk Blariacum (2020)

Kasteel Boerlo lag op het terrein waar zich nu houthandel Jongeneel bevindt aan de Wattstraat. Het ontleende zijn naam aan het gebied waarin het lag en werd bewoond door de gelijknamige adellijke familie Van Boerlo. Kasteel Boerlo was op een strategische plaats gebouwd, met rondom het moerassige Saorbrook en het ven de Wassum.

Het bestond waarschijnlijk uit een hoofdgebouw (mogelijk met torens) met een noordelijke en zuidelijke zijvleugel die door een gracht waren omringd. Ook de aangrenzende boomgaard/moestuin was door een gracht omgeven. Buiten het grachtenstelsel lagen de 'economiegebouwen', met als middelpunt de hoeve Boerlo. Het bouwjaar van kasteel Boerlo is niet bekend. Dat het oud was, blijkt uit een vermelding in een vijftiende-eeuws leenaktenboek. Ook het gegeven dat de Van Boerlo's al in het begin van de veertiende eeuw in Blerick woonden (waarschijnlijk ontleenden zij hun naam aan het kasteel) wijst daarop. De oudst bekende afbeelding is die op de kaart van Cornelis Lowis uit 1677. Het kasteel werd in de loop der eeuwen onder meer bewoond door de familie Schenck van Nydeggen (1569 tot 1674) en Ruys (1722-1815).

Vanaf 1815 stond het leeg en raakte het in verval. In 1838 werd het kasteel aangekocht door notaris Johannes R. Clercx en diens echtgenote Anna Soiron. Dit echtpaar liet het afbreken en enige tijd later op dezelfde plaats een landhuis bouwen dat de toepasselijke bijnaam 'ut Kastielke' kreeg. De bij het kasteel horende boerderij was al vóór 1600 in twee bedrijven gesplitst: Groot en Klein Boerlo. De later Groot Boller genoemde hoeve werd rond 1950 gesloopt om plaats te maken voor het gelijknamige industrieterrein. Datzelfde gebeurde met 'ut Kastielke', dat tijdens de oorlog beschadigd was geraakt. Boerderij Klein Boller bestaat nog steeds.

Bron: Blerickclopedie (1994)


In de kaart zijn verschillende functies beschikbaar.

muis/vinger bediening
 • verschuiven door met de muis de kaart vast te pakken kunt u deze verschuiven
 • overzichtskaart met het + knopje rechts onderin de kaart kunt u een overzichtskaart uitvouwen
 • in- en uitzoomen door op de + en - knoppen links bovenin de kaart kunt u meer of minder detail in de kaart bekijken
 • thema's aan- of uitzetten na op het ≡ ikoon te klikken aan de rechterkant van de kaart krijgt u een overzicht van de beschikbare kaarten en thema's, u kunt hier een selectie maken.
 • informatie opvragen in de kaart kunnen zich elementen bevinden die meer informatie dragen, door erop te klikken kunt u deze opvragen
 • volledig scherm weergave met behulp van de ✈ knop kan de kaart worden gemaximaliseerd, gebruik de ✕ knop om weer terug te gaan naar pagina weergave.
toetsenbord bediening

Voor toetsenbord bediening dient u de kaart te activeren middels de tab toets (als de kaart actief is vertoont deze een focus ring).

 • verschuiven met behulp van de pijl toetsen kunt u de kaart verschuiven
 • overzichtskaart met het + knopje rechts onderin de kaart kunt u een overzichtskaart uitvouwen
 • in- en uitzoomen door op de + en - knoppen links bovenin de kaart te klikken of de + en - toets te gebruiken kunt u meer of minder detail in de kaart bekijken
 • thema's aan- of uitzetten na op het ≡ ikoon te klikken aan de rechterkant van de kaart krijgt u een overzicht van de beschikbare kaarten en thema's, u kunt hier een selectie maken.
 • informatie opvragen in de kaart kunnen zich elementen bevinden die meer informatie dragen, middels de i toets activeert u een cursor die met de pijltoetsen verschoven kan worden, met de enter toets voert u een opvraag actie uit. Gebruik de i of de escape toets om deze functie weer uit te schakelen en terug te keren naar navigatie modus
 • volledig scherm weergave met behulp van de ✈ knop kan de kaart worden gemaximaliseerd, gebruik de ✕ knop om weer terug te gaan naar pagina weergave.

Het kan zijn dat een aantal van deze functies niet beschikbaar is gesteld door de auteur van de pagina of de beheerder.

 

Locaties in de kaart
id symbool latitude longitude beschrijving
1 marker-red 51.381751º 6.137143º

Groot Boerlo

2 marker-red 51.383660º 6.128663º

Klein Boerlo

3 marker-red 51.359221º 6.141363º

Van Boerlostraat

Opmerking:
E᠎ Z J G W
 
 • infotheek/boerlo.txt
 • Laatst gewijzigd: 2023/07/26 14:22
 • (Externe bewerking)
 •  |  Gerealiseerd met Haima logo