Huwelijksketting

Iedere genealoog komt het regelmatig tegen: Een weduwe of weduwnaar hertrouwt, meestal op heel korte termijn. Dat had niet altijd met liefde te maken, maar vaak met bittere noodzaak. Per slot van rekening moest het huishouden worden voortgezet.

Soms trouwde een weduwnaar met een weduwe. Als ze beiden kinderen hadden werden dan twee huishoudens samengevoegd. Op die manier konden ingewikkelde situaties ontstaan, soms met drie soorten kinderen.

Zo werd wel eens gesproken van: “De mien, de dien en de oos”. (Voor de niet-Limburgers: Die van mij, die van jou en die van ons.)

Een bijzondere reeks van maar liefst zeven huwelijken in Blerick, alleen spelen kinderen hierbij nauwelijks een rol.

Kort samengevat:

 • 1795 Antoon Peeters (Peters) trouwde met Anna Maria Peeters. Zij, Anna, overleed.
 • 1828 Hij, Antoon, hertrouwde met Eleonora Peeters. Hij, Antoon, overleed.
 • 1844 Zij, Eleonora, hertrouwde met Beret Peeters. Zij, Eleonora, overleed.
 • 1841 Pieter Heldens trouwde met Catharina Faessen. Hij, Pieter, overleed.
 • 1850 Beret Peeters hertrouwde met Willemina Klerken. Zij, Willemina, overleed.
 • 1856 Hij, Beret, hertrouwde met Catharina Faessen, weduwe van Pieter Heldens. Hij, Beret, overleed.
 • 1869 Catharina Faessen hertrouwde met Gerard Lina.
 • Ouders van Antoon Peeters: Willem Peeters + Anna Peeters
 • Ouders van Willemina Klercken: Leonardus Klercken + Gertrudis Ketels]
 • Uit huwelijk Beret en Wilhelmina één kind: Leonora Peeters, geboren te Hout-Blerick 5 februari 1851, overleden aldaar 26 juni 1851.
 • Uit het huwelijk Pieter en Catharina één kind: Casper Heldens, geboren te Blerick 22 juni 1842, overleden aldaar 12 mei 1848.

In de tijd weergegeven:

Enkele opvallende gegevens:

 • Het eerste huwelijk uit deze lange reeks werd gesloten in 1795, het laatste in 1869, dus liefst 74 jaar later!
 • Deze zeven huwelijken leverden slechts twee kinderen op, die ook nog jong overleden. Niemand komt dus een van de acht echtgenoten in zijn of haar kwartierstaat tegen.
 • Twee van deze acht personen trouwden twee maal, twee zelfs drie maal. Van de acht huwelijkspartners dragen niet minder dan vijf de naam Peeters. Toch was er bij de zeven kerkelijke huwelijken geen enkele maal dispensatie nodig vanwege bloedverwantschap.
 • Alle zeven echtparen woonden in Blerick. Dit dorp werd verdeeld in drie buurtschappen: Het Dorp, ook wel Maas-Blerick genoemd, Hout-Blerick en de Boekend.
 • Zes van de acht personen waren daar ook geboren. Beret Peeters was een “Breetse”, d.w.z. dat hij afkomstig was uit het buurdorp Bree, later Maasbree genoemd, dat vanaf de Franse tijd samen met de buurdorpen Baarlo en Blerick, de gemeente Maasbree vormde. Daarom werden de zes burgerlijke huwelijken in de gemeente Maasbree gesloten. Gerard Lina kwam uit “de stad”, Venlo dus, aan de overkant van de Maas. Ruim vier jaar na het overlijden van zijn vrouw ging hij terug naar zijn geboortestad, waar hij inwoonde bij een zwager.

Bron: hk Blariacum (2023)

Opmerking:
U R P H​ S
 
 • infotheek/huwelijksketting.txt
 • Laatst gewijzigd: 2023/07/30 21:20
 • (Externe bewerking)
 •  |  Gerealiseerd met Haima logo