Molenbossen

De Molenbossen ca.1975
 

Het complex, gelegen tussen de Baarlosestraat en de Maas, bestaat uit vier blokken flats die samen ruim 600 huurwoningen tellen.

De Molenbossen-flats werden in 1966 gebouwd, de eerste bewoners betrokken hun voor die tijd luxueuze woningen begin 1967. Met de bouw van het complex, de eerste massale hoogbouw in de gemeente Venlo, poogde men de woningnood grotendeels op te lossen. Twee van de blokken flats werden beheerd door de woningbouwvereniging Blariacum, de andere twee door de woningbouwvereniging Venlo- Blerick. Vrij snel na de ingebruikname kregen de corporaties al tal van klachten van de bewoners. Deze gingen vooral over de enorme vervuiling rond de flats, de gebrekkige verbinding met de koopcentra van Venlo en Blerick, het ontbreken van een supermarkt in de buurt en parkeerperikelen. Aan al die problemen kwam voor en na een een eind. In de jaren zeventig en tachtig waren de bewoners van de flats veelal jonge stellen, die zodra ze kinderen kregen naar elders verhuisden. De doorstroming was daardoor groot, wat de leefbaarheid van de flatwijk niet ten goede kwam.

Bron: Blerickclopedie (1994)

Bij de overgang van flat 2 naar flat 3 ontbreekt huisnummer 285. Reden hiervan is dat bij de bouw van de flats, onteigening van de de woning met huisnummer 285 zeer moeizaam verliep. De 3e en 4e flat werd afgebouwd en pas daarna is de woning onteigend. Oftewel huisnummer 285 heeft nog enige tijd bestaan is na afbraak van de woning gewoon verdwenen.

Bron: Henny Hermens (2022)

Woning met huisnummer 285 ca.1976
 

Het VBO-college De Molenbossen is voortgekomen uit de in 1959 gestichte Blerickse huishoudschool. In dat jaar werd het Voortgezet Gewoon Lager Onderwijs voor meisjes in Blerick opgeheven, waardoor zo'n 150 leerlingen op straat kwamen te staan. De huishoudschool in Venlo, de eerstaangewezene om hen op te vangen, had geen plaats. Het bestuur van die school besloot daarom in Blerick eveneens een huishoudschool te stichten. Na wat rondzwervingen langs gebouwen in Blerick en Venlo kon in 1961 een splinternieuw eigen pand worden betrokken aan de Molenbossen. De school kende in die begintijd naast een zogenoemde primaire opleiding onder meer een opleiding voor coupeuse, een opleiding O.V.B. (oriëntering verzorgende beroepen) en een INAS-opleiding (gezondheidszorg).

Bron: Blerickclopedie (1994)

De Huishoudschool; huisnummer 1B ca.1970
 
Onder-midden: molenbosch
 

Op de Tranchotkaart uit 1803 wordt een buurtschap de Molenbossen aangegeven. De buurtschap lag in het bos dat zich vanaf de molen van Goofers (op de hoek van de huidige Valeriusstraat en de Guido Gezellestraat) uitstrekte tot aan de Maas.

Bron: Blerickclopedie (1994)

In de kaart zijn verschillende functies beschikbaar.

muis/vinger bediening
 • verschuiven door met de muis de kaart vast te pakken kunt u deze verschuiven
 • overzichtskaart met het + knopje rechts onderin de kaart kunt u een overzichtskaart uitvouwen
 • in- en uitzoomen door op de + en - knoppen links bovenin de kaart kunt u meer of minder detail in de kaart bekijken
 • thema's aan- of uitzetten na op het ≡ ikoon te klikken aan de rechterkant van de kaart krijgt u een overzicht van de beschikbare kaarten en thema's, u kunt hier een selectie maken.
 • informatie opvragen in de kaart kunnen zich elementen bevinden die meer informatie dragen, door erop te klikken kunt u deze opvragen
 • volledig scherm weergave met behulp van de ✈ knop kan de kaart worden gemaximaliseerd, gebruik de ✕ knop om weer terug te gaan naar pagina weergave.
toetsenbord bediening

Voor toetsenbord bediening dient u de kaart te activeren middels de tab toets (als de kaart actief is vertoont deze een focus ring).

 • verschuiven met behulp van de pijl toetsen kunt u de kaart verschuiven
 • overzichtskaart met het + knopje rechts onderin de kaart kunt u een overzichtskaart uitvouwen
 • in- en uitzoomen door op de + en - knoppen links bovenin de kaart te klikken of de + en - toets te gebruiken kunt u meer of minder detail in de kaart bekijken
 • thema's aan- of uitzetten na op het ≡ ikoon te klikken aan de rechterkant van de kaart krijgt u een overzicht van de beschikbare kaarten en thema's, u kunt hier een selectie maken.
 • informatie opvragen in de kaart kunnen zich elementen bevinden die meer informatie dragen, middels de i toets activeert u een cursor die met de pijltoetsen verschoven kan worden, met de enter toets voert u een opvraag actie uit. Gebruik de i of de escape toets om deze functie weer uit te schakelen en terug te keren naar navigatie modus
 • volledig scherm weergave met behulp van de ✈ knop kan de kaart worden gemaximaliseerd, gebruik de ✕ knop om weer terug te gaan naar pagina weergave.

Het kan zijn dat een aantal van deze functies niet beschikbaar is gesteld door de auteur van de pagina of de beheerder.

 

Locaties in de kaart
id symbool latitude longitude beschrijving
1 marker-red 51.360301º 6.145844º

De Molenbossen

2 marker-red 51.362001º 6.149421º

Huishoudschool

3 marker-red 51.358293º 6.147635º

Molenbosch

Opmerking:
M A U U M
 
 • infotheek/molenbossen.txt
 • Laatst gewijzigd: 2022/12/07 15:49
 • (Externe bewerking)
 •  |  Gerealiseerd met Haima logo