Genealogie

Een genealogie is een opstelling van alle personen uit dezelfde familie, uitgaand van de oudst bekende voorvader in mannelijke lijn (generatie I), die stamvader wordt genoemd. Deze personen kunnen verschillende geslachtsnamen (met varianten) dragen. Wikipedia

De heemkundekring Blariacum verzamelt de genealogische gegevens van onze voorouders in deze regio om zo makkelijker verbanden te kunnen leggen tussen de de verschillende families.

De personen in een genealogie hebben meestal dezelfde achternaam. Dit in tegenstelling tot een parenteel, waarin meerdere familienamen voorkomen. Toch kunnen in een genealogie de geslachtsnamen verschillend zijn door diverse oorzaken:

  • personen uit dezelfde familie kunnen verschillende geslachtsnamen hebben aangenomen.
  • door verschrijvingen en verkeerde interpretaties van een ambtenaar van de Burgerlijke Stand zijn geslachtsnamen vaak veranderd, bijvoorbeeld Verbruggen naast Vanbrugge of Van Brugge.
  • geslachtsnamen kunnen worden gewijzigd door een koninklijk besluit of een rechterlijke uitspraak.

In het Noorden en Oosten van Nederland stabiliseerden de familienamen zich pas bij de instelling van de Burgerlijke Stand (1811 in Nederland). Daarvoor werd nog vaak gebruikgemaakt van patroniemen, bijvoorbeeld Jansen (zoon/dochter van Jan) of toponiemen, bijvoorbeeld een boerderijnaam. Het aannemen van een vaste geslachtsnaam werd toen verplicht gesteld. Bij de invoering van de Burgerlijke Stand in de Zuidelijke Nederlanden (Vlaanderen en Brabant) waren de familienamen al eeuwenlang gestabiliseerd.

In de genealogie is een kwartierstaat een opstelling van de kwartierdragers of probanden (degenen van wie men uitgaat) met alle directe voorouders in mannelijke en vrouwelijke lijn. Indien er geen sprake is van inteelt, verdubbelt per generatie het aantal personen. Een kwartierstaat lijkt een beetje op een omgedraaid parenteel. De naam is afgeleid van de vier kwartieren van een wapenschild, waarin men dan de wapens van de vier grootouders plaatste.

Wat veel mensen leuk vinden aan kwartierstaatonderzoek, is dat men allerlei familienamen tegenkomt, die uit grote delen van je eigen land of daarbuiten kunnen komen. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld een stamreeks, die in principe beperkt is tot de eigen familienaam.

Opmerking:
T I R W W
 
  • infotheek/genealogie.txt
  • Laatst gewijzigd: 2023/12/07 10:06
  • (Externe bewerking)
  •  |  Gerealiseerd met Haima logo